Course info

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системи знань з математичного моделювання атмосферних процесів з використанням рівнянь гідротермодинаміки.