Course info

Навчальна дисципліна «Метеорологічне забезпечення бойових дій військ (сил)» належить до циклу професійної підготовки курсантів рівня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Метою дисципліни є вивчення курсантами способів і форм метеорологічного забезпечення бойових дій видів та родів ЗСУ.