Сайт кафедри військової підготовки ОДЕкУ

Навчальна дисципліна «Метеорологічне забезпечення бойових дій військ (сил)» належить до циклу професійної підготовки курсантів рівня вищої освіти «магістр» за спеціальністю 103 «Науки про Землю».

Метою дисципліни є вивчення курсантами способів і форм метеорологічного забезпечення бойових дій видів та родів ЗСУ.